För nya rollspelare

Keltisk krigareRollspel kan ta sig flera olika uttrycksformer. En av de tidiga (och fortfarande populära) varianterna är där man enbart behöver fantasi, två personer, penna och papper. Däremot är det betydligt vanligare att man är en grupp av ca 4-6 personer.En person är spelledare och för därmed spelet framåt medan resterande gemensamt ”spelar” rollspelet. Då det inte finns något specifikt mål med rollspel kan man inte heller säga att det finns någon speciell vinnare eller förlorare utan målet är själv upplevelsen i spelandet.Alla spelare tar en varsin roll. I de fall som man har en rollspelsbok som grund finns det vissa speciella roller att välja mellan. Vana rollspelare kan däremot skapa sina egna roller och berättelser. Detta kräver däremot en viss vana. Att börja med en rollspelsbok är alltså att föredra.Det som sker är att boken (eller spelledaren) målar upp en miljö där rollkaraktärerna rör sig och berättar vilka val som deltagarna ställs inför. Sedan får de i vissa fall gemensamt och i vissa fall individuellt ta beslut om hur de ska ta sig vidare i berättelsen.Rollerna ska vara relativt komplexa. Det räcker alltså inte med ett namn och ålder utan man bör måla upp dess bakgrund, egenskaper, drömmar och styrkor. Allt för att det ska kännas att det verkligen är en speciell rollfigur som skapas.Nybörjare? Besök Sverok.se där mer information finns kring detta sätt att spela rollspel.